22.07.2021

Ze względu na sytuację pandemiczną i utrudnienia związane z pozyskaniem zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego, Zarząd Fundacji LOTTO postanowił przedłużyć termin składania wniosków w Programie Kumulacja Aktywności – 9. Edycja do 27.07.2021 r. oraz dopuścił dostarczenie aktualnego zaświadczenia o niekaralności w terminie do 08.08.2021 r.

Aktualny regulamin dostępny na stronie: https://www.fundacjalotto.pl/kumulacjaaktywnosci/