18.12.2020

Szanowni Państwo!
Informujemy, że zgodnie z  rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym o udzielenie zamówienia: „Kontrola projektów realizowanych w ramach programu: „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” oraz przygotowanie raportu podsumowującego realizację programu, realizatorem wyżej wymienionych usług została firma FITWELL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Przedstawiciele firmy FITWELL Sp. z o.o. będą kontaktować się z wybranymi Organizatorami w imieniu Fundacji LOTTO w celu przeprowadzenia kontroli zrealizowanych lub trwających obozów.