15.06.2022

Szanowni Państwo,
w związku z pozyskaną przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej informacją, o osobach, które proponują Organizatorom obozów sportowych w ramach projektu Sportowe Wakacje z FL odpłatne przygotowanie wniosku dla programów Fundacji informujemy, że nie współpracujemy z  żadnymi osobami czy podmiotami zewnętrznymi, które odpłatnie przygotowują takie wnioski składane do Fundacji LOTTO. Zalecamy, aby Organizator obozu nie korzystał z oferowanej – płatnej pomocy w przygotowaniu wniosku, a także, aby osoba wyznaczona do kontaktu ze strony Organizatora z Fundacją, była osobą zaufaną i stale współpracującą z Państwem.