22.09.2021

Szanowni Państwo,

Publikujemy listę rezerwową zawierającą pozytywnie ocenione wnioski złożone do 09.08.2021 r.
Wnioski z listy rezerwowej i ewentualnie kolejne wnioski będą mogły uzyskać dofinansowanie jeśli nastąpi zwrot wydatkowanych środków np. w wyniku rozliczenia dofinansowania lub zgłoszone zostaną rezygnacje z organizacji zaplanowanych wcześniej obozów.

Lista rezerwowa organizatorów