02.08.2021

Przedstawiamy informacje na temat liczby przejechanych kilometrów na rzecz wybranego Beneficjenta w II etapie (rywalizacji właściwej) programu „odLOTTOwa jazda 2021”.

II etap (rywalizacja właściwa) – stan na dzień 02.08.2021 r.