01.06.2022

Ministerstwo Sportu i Turystyki rozstrzygnęło nabór wniosków w ramach Programu „Sportowe Wakacje +”. Miło nam poinformować, że operatorem krajowym zadania: „Wspieranie organizacji obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim” została Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej. Środki finansowe Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Fundacji LOTTO w łącznej wysokości 15 mln zł zostaną przeznaczone na wsparcie obozów sportowych wyjazdowych dla dzieci i młodzieży.

Wyłonienie beneficjentów programu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2022”, odbędzie się w drodze konkursu. O przyznanie dofinansowania będą mogły ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej tj. w szczególności związki stowarzyszeń, stowarzyszenia i fundacje zarejestrowane na terenie Polski.

W Programie będzie można się ubiegać o dofinansowanie bądź refundację kosztów obozów sportowych, organizowanych w trybie wyjazdowym, odbywających się w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 r.

Każdy obóz powinien:

· mieć sportowy charakter,
· trwać co najmniej 7 dni,
· realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych,
· mieć charakter wyjazdowy,
· odbywać się wyłącznie na terenie Polski,
· być zgodny z wytycznymi w związku z sytuacją epidemiologiczną,
· być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Oczekujcie startu programu już niebawem!

Kolejnym komunikatem ogłosimy datę rozpoczęcia naboru wniosków oraz zasady i regulamin programu.