28.06.2022

Rozpoczynamy nabór wniosków do 10. edycji Programu „Kumulacja Aktywności”! Program skierowany jest przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych w wieku 11-15 lat, mniej aktywnych fizycznie, którzy dotychczas nie przejawiali większych zainteresowań aktywnością ruchową.

Czekamy na zgłoszenia od wszystkich osób aspirujących do roli Mistrza Sportu kolejnej edycji. Mistrz Sportu to osoba posiadająca uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem byłych zawodników różnych sportów, mających sukcesy sportowe co najmniej na poziomie mistrzostw kraju lub trenerów.

Szczegółowe informacje o konkursie na prowadzenie zajęć sportowych w ramach 10. edycji Programu „Kumulacja Aktywności” są dostępne na naszej stronie: www.fundacjalotto.pl/kumulacjaaktywnosci/

Wnioski można składać za pomocą Generatora Wniosków Fundacji do 24 lipca 2022 r.