Wolontariat Warsaw Jumping

Jeżeli chcesz wziąć udział w Wolontariacie podczas wydarzenia Warsaw Jumping 2021 w dniach 22 lipca – 25 lipca zapoznaj się z regulaminem oraz zarejestruj swoją kandydaturę w generatorze pod przyciskiem na dole strony. W generatorze: Zaloguj się jako Osoba Fizyczna Kliknij czerwony przycisk „WYPEŁNIJ WNIOSEK” Wybierz program „Wolontariat Warsaw Jumping” Wypełnij aplikacje i zatwierdź wszystkie...

Wolontariat pracowniczy

Program wolontariatu pracowniczego to inicjatywa, która umożliwia pracownikom, przy wsparciu organizacyjnym i finansowym pracodawcy, realizację lokalnych projektów społecznych. Totalizator Sportowy powierzył koordynację wolontariatu pracowniczego Fundacji LOTTO, która corocznie ogłasza konkurs pn. „Kumulacja Dobrej Woli” i w ramach tego konkursu przyjmuje od pracowników TS wnioski z opisami projektów społecznych. Wolontariuszami mogą być: wszyscy pracownicy Totalizatora Sportowego,...

Program Grantów

Angażujemy się we współpracę z wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej jest patronem Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”. Wspieramy także inicjatywy innych organizacji non-profit ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ułatwiania dostępu do kultury. Regulamin przyznawania wsparcia przez Fundację LOTTO ...