Partnerstwa społeczne

Swoją misję dobroczynną realizujemy przede wszystkim poprzez angażowanie się we współpracę z wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Fundacja LOTTO jest patronem Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”. Wspieramy także inicjatywy innych organizacji non-profit, które wpisują się w jej strategię, ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ułatwiania dostępu do kultury.

Aktywnie działamy także na rzecz integracji osób z niepełnosprawnością. Film podsumowujący działania Fundacji LOTTO skierowane do osób niepełnosprawnych zobaczyć można tutaj:

Na pomoc Fundacji mogą liczyć także pracownicy i współpracownicy fundatora Fundacji LOTTO – spółki Totalizator Sportowy, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej lub zostali dotknięci zdarzeniami losowymi. Fundacja przyznaje również stypendia naukowe dzieciom zmarłych pracowników i współpracowników spółki Totalizator Sportowy. Zasady udzielania stypendiów określa Regulamin przyznawania stypendiów naukowych, a katalog osób fizycznych uprawnionych do otrzymania wsparcia od Fundacji znajduje się w Zasadach filantropii Fundacji LOTTO. Fundacja nie udziela wsparcia osobom indywidualnym, które nie spełniają ww. kryteriów.

Osoby i organizacje zainteresowane otrzymaniem wsparcia od Fundacji LOTTO powinny przesłać krótki opis przedmiotu wsparcia na adres filantropia@fundacjalotto.pl. Po wstępnej weryfikacji jego zgodności z ww. Zasadami, do wybranych wnioskodawców zostanie przesłany do wypełnienia formularz wniosku. Na podstawie zawartych w nim informacji Fundacja podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu wsparcia lub odrzuceniu wniosku.