Informacje o akcji

„odLOTTOwa jazda z OSHEE” to ogólnopolski projekt promujący sport i zaangażowanie społeczne. Ideą ww. akcji jest aktywizacja sportowa Polaków poprzez umożliwienie im włączania się do akcji i wyjeżdżania kilometrów na rowerze, na rzecz jednej organizacji wybranej z pięćdziesięciu, zakwalifikowanych w konkursie.

odLOTTOwa jazda z OSHEE to ogólnopolski projekt promujący sport i zaangażowanie społeczne. Ideą akcji jest aktywizacja sportowa Polaków poprzez umożliwienie im włączania się do akcji i wyjeżdżania kilometrów na rowerze, na rzecz jednej organizacji wybranej z pięćdziesięciu, zakwalifikowanych w konkursie.

Udział w akcji mogą wziąć organizacje non-profit, podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej, organizacje i instytucje działające na rzecz dobra publicznego oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednak nie nastawione na osiąganie zysku.

Projekt będzie realizowany w dwóch etapach, w okresie czerwiec – wrzesień 2017.

W pierwszym z nich, w czerwcu br. organizacje zgłaszają swoje projekty, na które będą chciały pozyskać dofinansowanie. Minimalny budżet zgłaszanego projektu to 150 000 zł, wkład własny – 15% wartości projektu. Tematyka projektu musi być zgodna z celami statutowymi Fundacji LOTTO.

Do 2. etapu zostanie zakwalifikowanych pięćdziesiąt pierwszych organizacji.

Drugi etap to rywalizacja właściwa (lipiec- wrzesień br.) czyli pokonywanie kilometrów na rowerach. Zadaniem wszystkich organizacji, które znajdą się w finale akcji będzie zachęcanie jak największej liczby osób do wzięcia udziału w rywalizacji sportowej. Będzie ona polegać na gromadzeniu kilometrów przejechanych na rowerach, na rzecz wybranej organizacji i jej celu społecznego. Cztery pierwsze organizacje, które osiągną najlepsze wyniki (decyduje liczba przejechanych kilometrów) otrzymają od Fundacji nagrody pieniężne w postaci dofinansowania projektów zgłoszonych w konkursie.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony i facebooka

Zaproszenie do udziału w akcji

Zachęcamy wszystkie organizacje do zaplanowania projektu i złożenia wniosku. To proste! Wystarczy, że wypełnisz formularz na naszej stronie, opiszesz swój projekt, którego minimalna wartość wyniesie 150 000 zł i zgłosisz go w terminie, wskazanym w Regulaminie. Pamiętaj, kto pierwszy, ten lepszy!

Rowerzyści! Dołączcie do rywalizacji i pomóżcie organizacjom wyjeździć kilometry!

  1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, co oznacza że kilometry kręcimy tylko i wyłącznie w Polsce.  Rywalizacja trwa od 3 lipca od godz. 00:00:01 do 15 września 2017 r. do godz. 23:59:59
  2. Rywalizacja znajduje się pod linkiem - https://www.endomondo.com/challenges/33637139
  3. Po kliknięciu "Dołącz" pojawi się strona z 50 organizacjami do wyboru. Wybieramy tylko jedną , klikamy na nią… i wsiadamy na rower.
  4. Dla przypomnienia: Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu w tym, w szczególności, w przypadku włączenia aplikacji zliczającej przejechane kilometry na rowerze i skorzystania z innego niż rower środka lokomocji jak samochód, motor, motorower, samolot, kolej lub inne.
  5. W wypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Akcji (jeżeli Użytkownik opuści rywalizację/drużynę), uzyskane przez niego Kilometry rozliczeniowe przepadają i nie będą zaliczone na konto organizacji.

Fundacja LOTTO wraz z OSHEE Polska Sp. z o.o. zapraszają do wzięcia udziału w projekcie „odLOTTOwa jazda z OSHEE”. Konkurs adresowany jest do:

  1. organizacji non-profit,
  2. podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej,
  3. organizacji i instytucji działających na rzecz dobra publicznego oraz
  4. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jednak nie nastawionych na osiąganie zysku.

Jak wziąć udział w konkursie? To proste!

Konkurs składa się z 2 etapów:

Etap 1 – od 7 czerwca, od godz. 12.00 do 16 czerwca 2017 r. do godz. 12.00
polega na przygotowaniu projektu, na który organizacja chciałaby pozyskać dofinansowanie. Tematyka projektów musi być zgodna z celami statutowymi Fundacji LOTTO. Minimalny budżet projektu zgłoszonego w konkursie to 150.000 zł, wkład własny – 15% wartości projektu.
Tylko 50 pierwszych organizacji, które poprawnie wypełnią i złożą wniosek na stronie www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda-z-oshee, zostanie zakwalifikowanych do drugiego etapu. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz miejscowość. W przypadku, gdy w finale znajdą się dwie różne organizacje z tej samej miejscowości, kwalifikację uzyska tylko jedna z nich – ta, która pierwsza złożyła wniosek.

Ogłoszenie wyników już 16 czerwca 2017 r.
Lista organizacji zakwalifikowanych do 2. etapu będzie dostępna na stronie http://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda-z-oshee/

Etap 2 – rywalizacja właściwa od 3 lipca do 15 września 2017 r.
polega na pokonywaniu kilometrów na rowerze. Każda z pięćdziesięciu organizacji zakwalifikowanych do 2. etapu będzie miała za zadanie zaangażować społeczeństwo (lokalne społeczności) do przyłączania się do akcji i wyjeżdżania kilometrów na rowerze, na rzecz danej inicjatywy.
4 pierwsze organizacje, które osiągną najlepsze wyniki (decyduje liczba przejechanych kilometrów na rowerze) otrzyma nagrody pieniężne w postaci dofinansowania zgłoszonych projektów.

Wyniki zostaną ogłoszone 22 września 2017 r.
Wręczenia nagród dla organizacji nastąpi 30 września 2017 r. podczas finału Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe w Kwidzynie.

Nagrody:

I miejsce - dofinansowanie projektu w wysokości 150 000 zł
II miejsce - dofinansowania projektu w wysokości 100 000 zł (nagroda od OSHEE Polska)
III miejsce - dofinansowania projektu w wysokości 80 000 zł
IV miejsce - dofinansowania projektu w wysokości 50 000 zł

Czekamy na Twoje zgłoszenie w konkursie!

Regulamin Konkursu

pobierz regulamin

Harmonogram akcji

  07.06.2017 godz. 12.00
Start projektu - rejestracja wniosków poprzez formularz on-line, udostępniony na stronie odLOTTOwej jazdy
  16.06.2017 godz. 12.00
Zakończenie naboru wniosków
  16.06.2017 Ogłoszenie wyników (lista zakwalifikowanych podmiotów)
  03.07.2017 godz. 00:00
Start rywalizacji grupowej
  15.09.2017 godz. 24.00
Koniec rywalizacji
  22.09.2017 Ogłoszenie wyników rywalizacji
  30.09.2017 Uroczyste wręczenie nagród dla zwycięskich organizacji podczas finału Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe w Kwidzynie.

Ambasadorzy akcji

CZESŁAW LANG

Polski kolarz torowy i szosowy, wicemistrz olimpijski oraz dwukrotny medalista szosowych mistrzostw świata.

RAFAŁ MIKOŁAJCZYK

“Wszyscy mamy ten sam cel. Szczytny cel, który i Ty możesz osiągnąć. Weź udział w akcji odLOTTOwa jazda z OSHEE! Nakręcaj kilometry zdobywając pieniądze na jedną z 50 organizacji społecznych.”

5 krotny Mistrz Polski 2014-2016, Zwycięzca rankingu Pucharu Europy European Handbike Circuit 2015, Zwycięzca generalnego rankingu Pucharu Świata po RPA, Belgii i Hiszpanii. Lider rankingu Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI) 2016

Partnerzy akcji