RADA FUNDACJI:

Olgierd Cieślik – Przewodniczący Rady Fundacji

Radosław Śmigulski – Członek Rady Fundacji

Grzegorz Sołtysiński – Członek Rady Fundacji

Cezary Godziuk – Członek Rady Fundacji

ZARZĄD FUNDACJI:

Łukasz Stajuda
Prezes Zarządu Fundacji
Aneta Góraj
Członek Zarządu Fundacji

PRACOWNICY:

Ewa Gwiazda
Koordynator programów sportowych i kulturalnych

Sylwia Jakubczyk
Koordynator programów Bezpieczna Rozrywka i Partnerstwa Społeczne

Jan Krypa
Główny specjalista ds. programów sportowych

Anna Bohater
Starszy specjalista ds. administracyjnych

Joanna Olejniczak
Koordynator ds. Partnerstw Społecznych oraz spraw organizacyjno-administracyjnych