Fundacja

Fundacja LOTTO powstała, aby wypełniać misję społeczną Totalizatora Sportowego.

Misją Fundacji jest wspieranie polskiego społeczeństwa na drodze do odpowiedzialnego i szczęśliwego życia. Fundacja zachęca do działania, w celu podnoszenia jakości życia, poprzez popularyzowanie aktywności fizycznej, ułatwianie dostępu do kultury oraz rozwijanie świadomości całych rodzin na temat odpowiedzialnej rozrywki.

Swoją działalność rozpoczęła w 2010 roku, przekazując 1 milion złotych pomocy dla powodzian.

Aktualnie, jej działania koncentrują się na aktywizacji społeczeństwa w obszarach sportu i kultury. Uruchomiony został program sportowy „Kumulacja Aktywności”, mający na celu popularyzację aktywności fizycznej wśród gimnazjalistów, program stypendialny „Stypendium na Medal” dla utalentowanych polskich sportowców, oraz program kulturalny „Mistrz i Uczeń”, wspierający rozwój młodych twórców i animatorów kultury.

Ważnym obszarem działań Fundacji jest promowanie bezpiecznej i odpowiedzialnej gry oraz wspieranie rozwoju wiedzy w dziedzinie uzależnienia od hazardu. Na zlecenie Fundacji zostały przeprowadzone trzy badania dotyczące uzależnień od hazardu, a w konferencjach szkoleniowych zorganizowanych przez Fundację udział wzięło ponad 200 terapeutów z całej Polski. Fundacja szkoli sprzedawców LOTTO i pracowników Totalizatora Sportowego z zasad odpowiedzialnej sprzedaży. W 2011 roku z inicjatywy Fundacji LOTTO powstała także telefoniczna linia wsparcia dla graczy. Zespół prowadzi również internetową bazę wiedzy na temat bezpiecznej i odpowiedzialnej gry, adresowaną do osób dotkniętych uzależnieniem od hazardu oraz profesjonalistów zajmujących się tym tematem zawodowo.

Fundacja LOTTO jest też organizatorem konkursu dla pracowników Totalizatora Sportowego i sprzedawców LOTTO na projekty wolontariackie, pod nazwą Kumulacja Dobrej Woli. Rokrocznie odbywają się dwie edycje konkursu. Pracownicy sami decydują komu i w jakim zakresie chcą pomóc. Zwykle wybierają najbardziej potrzebujących ze swoich społeczności lokalnych: osoby niepełnosprawne, seniorów, dzieci z uboższych rodzin, hospicjów, szpitali czy domów dziecka.

Dodatkowo, w ramach działań filantropijnych, Fundacja wspiera różne inicjatywy innych podmiotów, które uważa za społecznie ważne. Fundacja jest patronem Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”. W wyjątkowych sytuacjach, wspiera też pracowników i współpracowników spółki Totalizator Sportowy oraz ich najbliższe rodziny.

 Od 2013 r. Fundacja LOTTO jest członkiem Forum Darczyńców w Polsce.

forum_darczyncow

Zapraszamy na nasz fanpage na portalu Facebook oraz na nasz kanał na Youtube.