Informacje o akcji

Program „odLOTTOwa jazda”ma na celu przede wszystkim promowanie aktywności fizycznej i zaangażowania społecznego.Ideą akcji jest aktywizacja sportowa Polaków poprzez umożliwienie im włączania się do akcji i wyjeżdżanie kilometrów na rowerze, na rzecz jednej z organizacji zakwalifikowanej do konkursu.Udział w akcji mogą wziąć organizacje non-profit, podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej, organizacje i instytucje działające na rzecz dobra publicznego oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednak nie nastawione na osiąganie zysku. Projekt będzie realizowany w dwóch etapach, w okresie maj–wrzesień br.
W pierwszym etapie zgłaszane są inicjatywy społeczne, których tematyka musi być zgodna z celami statutowymi Fundacji LOTTO. Drugi etap to rywalizacja właściwa (czerwiec-wrzesień br.), czyli pokonywanie kilometrów na rowerach, na rzecz wybranych inicjatyw. Wygrywa organizacja, która zbierze na swoim koncie najwięcej kilometrów.

odLOTTOwa jazda:

 • Termin 29.04.2019 r. – 15.09.2019 r. (w tym wyjeżdżanie kilometrów czerwiec-wrzesień br.),
 • Liczba uczestników – ponad 12 000 uczestników (w poprzedniej edycji programu),
 • Przejechane kilometry – ponad 11 000 000 km na rowerze (w poprzedniej edycji programu),
 • Zasięg wydarzenia ogólnopolski,
 • Uczestnictwo bezpłatne,
 • Główne cele: promowanie aktywności fizycznej i wrażliwości społecznej,

Pobierz logo:

Pobierz plakat:

odLOTTOwa jazda

Pobierz infografikę:

odLOTTOwa jazda

Zaproszenie do udziału w konkursie

Wskazówki dotyczące wypełniania wniosku do Programu „odLOTTOwa jazda”

 • Prosimy o zarejestrowanie się, jako Organizacja, wypełnienie wszystkich niezbędnych danych zarówno organizacji, jak i osoby do kontaktu i osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli. Następnie po zapisaniu wszystkich danych prosimy o naciśnięcie przycisku ‘Złóż Wniosek’ oraz o wybranie Programu „odLOTTOwa jazda”.
 • Kosztorys – wszystkie wnioski muszą opiewać na kwotę 100 000 zł. Wnioskodawca powinien w kosztorysie wyodrębnić poszczególne pozycje kosztowe, których suma musi wynosić 100 tys. zł.
  Prosimy pamiętać, że zgodnie z § 3 ust. 6 ‘Wnioski, których wartości projektów będą mniejsze niż wysokość I nagrody nie będą brać udziału w Konkursie.’.
 • Komisja oceniająca wnioski zwraca szczególną uwagę na dokładne, przemyślane i uzasadnione koszty projektu, a także na logiczny i możliwy do realizacji harmonogram. Projekt musi być jasny i czytelny dla członków Komisji.
 • Streszczenie projektu – prosimy o zwrócenie uwagi na ten punkt, ponieważ przy kwalifikacji Państwa projektu do drugiego etapu konkursu, ten punkt będzie widniał w aplikacji i będzie opisywał Państwa projekt.
 • Partnerzy projektu oczywiście są mile widziani. Prosimy o wpisanie ichw opisie i kosztorysie projektu.

HARMONOGRAM – 3. edycja odLOTTOwa jazda

  29.04.2019 r. Start projektu – rejestracja wniosków
  22.05.2019 r. Zakończenie naboru wniosków
  Do 30.05.2019 r. Ogłoszenie wyników (lista zakwalifikowanych podmiotów)
  01.06.2019 r. Start rywalizacji grupowej
  15.09.2019 r. Koniec rywalizacji grupowej
  18.09.2019 r. Ogłoszenie wyników rywalizacji

Ambasadorzy akcji

RAFAŁ MIKOŁAJCZYK

“Wszyscy mamy ten sam cel. Szczytny cel, który i Ty możesz osiągnąć. Weź udział w akcji odLOTTOwa jazda! Nakręcaj kilometry zdobywając pieniądze na jedną z organizacji społecznych.”

5 krotny Mistrz Polski 2014-2016, Zwycięzca rankingu Pucharu Europy European Handbike Circuit 2015, Zwycięzca generalnego rankingu Pucharu Świata po RPA, Belgii i Hiszpanii. Lider rankingu Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI) 2016

SZYMON SAJNOK

Ora et labora

Kolarz szosowy i torowy, mistrz świata omnium