08.06.2022

Startujemy z trzecią edycją programu – Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2022! Konkurs zakłada wsparcie obozów sportowych wyjazdowych dla dzieci i młodzieży, organizowanych w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 r.

Program jest skierowany do organizacji pozarządowych powołanych do realizacji zadań – w ramach swojej podstawowej działalności statutowej – w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. do związków stowarzyszeń, stowarzyszeń oraz fundacji, które są zarejestrowane na terenie Polski.

Nabór wniosków realizowany będzie do dnia 31 lipca 2022 r. lub do wyczerpania puli środków przeznaczonej na realizację programu. W przypadku wnioskowania o refundację kosztów obozu, który odbył się przed dniem złożenia wniosku lub w trakcie jego realizacji, termin składania aplikacji o dofinansowanie w ramach Konkursu, upływa z dniem 30 czerwca 2022 r.

Zasady programu wraz z regulaminem znajdziesz na naszej stronie: www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje/