30.05.2023

Startujemy z czwartą edycja programu – Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2023! Konkurs zakłada wsparcie obozów sportowych wyjazdowych dla dzieci i młodzieży, organizowanych w terminie od 20 czerwca do 30 września 2023 r.

Program jest skierowany do organizacji pozarządowych powołanych do realizacji zadań – w ramach swojej podstawowej działalności statutowej – w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. do związków stowarzyszeń, stowarzyszeń oraz fundacji, które są zarejestrowane na terenie Polski.

Nabór wniosków realizowany będzie do dnia 31 lipca 2023 r. lub do wyczerpania puli środków przeznaczonej na realizację programu.

Zasady programu wraz z regulaminem znajdziesz na naszej stronie: Sportowe Wakacje z Fundacją