Patroni Roku edycja 2019

W związku z ustanowieniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej patronów roku 2019, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, ogłasza konkurs grantowy „Patroni Roku” skierowany do organizacji non-profit chcących wziąć udział w uhonorowaniu i umocnieniu historycznego znaczenia wyróżnionych postaci: Gustawa Herling-Grudzińskiego, Anny Walentynowicz, Stanisława Moniuszki oraz wydarzeń: Unii Lubelskiej i Powstań Śląskich.

Konkurs ma na celu upamiętnienie patronów, uznanych za zasługi i szczególne znaczenie dla naszej Ojczyzny, poprzez finansowe wsparcie projektów ściśle z nimi związanych z uwzględnieniem ich wartości edukacyjnej i kulturowej.

Projekty składane w konkursie muszą wpisywać się w motywy tematyczne:

Spełnienie powyższego wymagania jest jednym z wymogów formalnych, a poziom zgodności projektu z motywem stanowi jeden z punktów oceny merytorycznej.

W konkursie wyróżniono dwa koszyki finansowe (pułapy wsparcia):

 • koszyk A: od 1000zł do 19 999zł (tu nie jest wymagany wkład własny. Przewidywana liczba przyznanych grantów: 30),
 • koszyk B: od 20 000zł do 30 000zł (tu wymagany jest finansowy wkład własny w wysokości 20% całości kosztów Projektu. Przewidywana liczba przyznanych grantów: 10) 

Uprawnione do zgłaszania wniosków wszystkie organizacje non-profit takie jak m.in. stowarzyszenia, fundacje, szkoły, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki oraz wszystkie inne działające na rzecz dobra publicznego.

Formy działań, na które można uzyskać Grant:

 • upamiętnienia w formie tablic pamiątkowych lub innych małych form architektonicznych,
 • konferencje, spotkania, sympozja,
 • wydawnictwa,
 • koncerty,
 • wydarzenia plenerowe,
 • wystawy,
 • audycje radiowe, telewizyjne,
 • promocja w internecie,
 • imprezy sportowe.

W tym roku termin składania wniosków w konkursie rozpoczyna się 27 marca i trwać będzie do 25 kwietnia. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu oraz do zgłaszania wniosków przyciskami znajdującymi się poniżej:

wzór umowy darowizny