W związku z ustanowieniem przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej patronów roku 2022, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, ogłasza konkurs grantowy „Patroni Roku 2022” skierowany do organizacji non-profit chcących wziąć udział w uhonorowaniu i umocnieniu historycznego znaczenia wyróżnionych postaci i wydarzeń:

 • Marii Grzegorzewskiej,
 • Marii Konopnickiej,
 • Ignacego Łukasiewicza,
 • Józefa Mackiewicza,
 • Wandy Rutkiewicz,
 • Józefa Wybickiego,
 • Władysława Bartoszewskiego,
 • Bronisława Geremka,
 • Bruno Schulza,
 • Romantyzmu Polskiego,
 • Botaniki.

Projekty składane w konkursie muszą wpisywać się w ww. motywy tematyczne. Spełnienie powyższego wymagania jest jednym z wymogów formalnych, a poziom zgodności projektu z motywem stanowi jeden z punktów oceny merytorycznej.

Konkurs ma na celu upamiętnienie patronów, uznanych za zasługi i szczególne znaczenie dla naszej Ojczyzny, poprzez finansowe wsparcie projektów ściśle z nimi związanych z uwzględnieniem ich wartości edukacyjnej i kulturowej.

W konkursie wyróżniono dwa koszyki finansowe (pułapy wsparcia):

 • koszyk A: od 1000 zł do 19 999 zł (tu nie jest wymagany wkład własny. Przewidywana liczba przyznanych grantów: 8),
 • koszyk B: od 20 000 zł do 30 000 zł (tu wymagany jest finansowy wkład własny w wysokości 20% całości kosztów Projektu. Przewidywana liczba przyznanych grantów: 5).

Uprawnione do zgłaszania wniosków są wszystkie organizacje non-profit takie jak m.in. stowarzyszenia, fundacje, szkoły, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki oraz wszystkie inne działające na rzecz dobra publicznego.

Formy działań, na które można uzyskać Grant:

 • upamiętnienia w formie tablic pamiątkowych lub innych małych form architektonicznych;
 • konferencje, spotkania, sympozja, wykłady, webinaria, warsztaty, szkolenia;
 • publikacje, wydawnictwa, filmy dokumentalne;
 • koncerty, spektakle, konkursy recytatorskie;
 • wydarzenia plenerowe;
 • wystawy;
 • audycje radiowe, telewizyjne;
 • aplikacje mobilne;
 • projekty innowacyjne, multimedialne.

Aby ubiegać się o Grant należy:

 • Zapoznać się z Regulaminem (do pobrania na dole strony),
 • Przygotować szczegółowe założenia swojego projektu, w tym harmonogram działań i budżet, niezbędne dokumenty w tym zgody i oświadczenia,
 • Kliknąć w przycisk „złóż wniosek” znajdujący się na końcu strony,
 • Wybrać rodzaj konta „Organizacja” i zalogować się do systemu (o ile jest już założony profil organizacji) lub zarejestrować się w generatorze wniosków),

UWAGA!–do rejestracji niezbędny będzie NIP organizacji,

 • Wpisać dane w panelu logowania i dołączyć odpowiednie aktualne dokumenty

UWAGA! – jeżeli organizacja:

 • nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym to w miejsce „podłącz KRS” podłącza odpis z rejestru/ewidencji, w której jest zarejestrowana np. Rejestru Instytucji Kultury lub Rejestru Uczniowskich Klubów Sportowych itp,
 • jeżeli umowę podpisywać będą osoby, które nie są wymienione w KRS lub w wypisie z innej ewidencji należy do wnioski dołączyć pełnomocnictwa tych osób,
  – nacisnąć przycisk „wnioski” i wybrać program „PATRONI ROKU” i aktualną edycję 2022.

UWAGA!– jeżeli wybiorą Państwo inny program i w nim złożą wniosek nie będzie on brał udziału w konkursie,

 • Wypełnić wniosek i dołączyć wszystkie wymagane dokumenty

UWAGA! – dane wpisywane do formularza nie zapisują się automatycznie, za każdym razem gdy wychodzimy z systemu lub chcemy zrobić dłuższą przerwę należy nacisnąć przycisk „Zapisz”,

 • Po wypełnieniu wszystkich zakładek należy nacisnąć przycisk „Złóż wniosek”.

UWAGA!– system nie pozwoli złożyć wniosku jeżeli nie będą wypełnione wszystkie obowiązkowe pola albo dołączone wymagane załączniki; po złożeniu wniosku nie będzie możliwe jego poprawianie.

W tym roku termin składania wniosków w konkursie rozpoczyna się 13 września i trwać będzie do 9 października.