Dodatkowe postanowienia dotyczące zaproszenia do konkursu na wybór Partnera, który weźmie udział w Projekcie Fundacji LOTTO „Sprzęt i odzież sportowa dla dzieci i młodzieży”

15.01.2018

Termin przyjmowania ofert zostaje przedłużony do dnia 29.01.2018 r. do godziny.12.00
Dopuszcza się możliwość składania ofert przez konsorcjum firm.