27.03.2019

Czy wiecie co łączy Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Stanisława Moniuszkę, Annę Walentynowicz, Powstania Śląskie i Unię Lubelską? To patroni roku 2019 wybrani przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej!

Ogłaszamy nowy konkurs grantowy! „Patroni Roku” to propozycja Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej, wzmacniająca partnerstwo społeczne poprzez wsparcie finansowe projektów organizacji pozarządowych związanych z uhonorowaniem patronów roku wybranych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w danym roku kalendarzowym.

Projekty wpisujące się w konkurs powinny być poświęcone uhonorowaniu i umocnieniu historycznego znaczenia wybranych postaci i wydarzeń oraz uwzględniać ich wartość edukacyjną i kulturową. W 2019 roku tytułem patrona roku uhonorowani zostali Gustaw Herling-Grudziński, Stanisław Moniuszko, Anna Walentynowicz oraz Powstania Śląskie i Unia Lubelska.

W tym roku termin składania wniosków w konkursie rozpoczyna się 27 marca i trwać będzie do 25 kwietnia.

Uprawnione do zgłaszania wniosków są wszystkie organizacje non-profit takie jak m.in. stowarzyszenia, fundacje, szkoły, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki oraz wszystkie inne działające na rzecz dobra publicznego.

Szczegółowe informacje o konkursie zainteresowani znajdą na naszej stronie: fundacjalotto.pl/patroni-roku/