Informacje o programie

Program „odLOTTOwa jazda” to autorski program Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej. Program ma na celu przede wszystkim promowanie aktywności fizycznej i zaangażowania społecznego. Ideą akcji jest promowanie aktywności fizycznej i zaangażowania społecznego poprzez umożliwienie uczestnikom włączania się do akcji i wyjeżdżania kilometrów na rowerze, na rzecz jednej z organizacji zakwalifikowanej do konkursu.Swoje pomysły na projekty mogą zgłaszać podmioty (organizacje), o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w szczególności:organizacje non-profit, podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej, organizacje i instytucje działające na rzecz dobra publicznego.Zgłaszane projekty muszą być zgodne z celami statutowymi Fundacji LOTTO. Zakwalifikowane organizacje zachęcają swoich sympatyków do zbierania kilometrów na ich rzecz. Uczestnicy decydują, jaki projekt chcą wesprzeć kilometrami podczas jazdy na rowerze, wskazując odpowiednią organizację w aplikacji. Uczestnik może wybrać tylko jedną organizację podczas trwania całego konkursu.

Zwyciężają projekty, które zbiorą na swoim koncie najwięcej kilometrów.

Projekt przewiduje również przekazanie nagród dodatkowych dla wyróżniających się projektów, których wartość merytoryczna i znaczenie poruszonego problemu społecznego zostanie wysoko oceniona przez Organizatora.

Miło nam poinformować, że do II etapu Programu „odLOTTOwa jazda 2021” zakwalifikowały się aż 33 organizacje.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Regulamin Aplikacji

Etap II – rywalizacja właściwa –gromadzenie pokonanych kilometrów na rowerze

Aby dołączyć do II etapu Programu odLOTTOwa jazda 2021 należy:

  1. Pobrać aplikację Activy https://play.google.com/store/apps/details?id=com.activy lub https://itunes.apple.com/us/app/activy/id1273195093?ls=1
  2. Zarejestrować się
  3. Wybrać ‘odLOTTOwa jazda’ z listy i dołączyć
  4. Wybrać Zespół z listy i rozpocząć gromadzenie dla niego kilometrów.

STARTUJEMY !!!

Termin gromadzenia kilometrów upływa 31.08.2021 r.

logotyp programu odLOTTOwa jazda

Instrukcja II etapu odLOTTOwa jazda 2021