Informacje o programie

Program „odLOTTOwa jazda” to autorski program Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej. Program ma na celu przede wszystkim promowanie aktywności fizycznej i zaangażowania społecznego. Ideą akcji jest promowanie aktywności fizycznej i zaangażowania społecznego poprzez umożliwienie uczestnikom włączania się do akcji i wyjeżdżania kilometrów na rowerze, na rzecz jednej z organizacji zakwalifikowanej do konkursu.Swoje pomysły na projekty mogą zgłaszać podmioty (organizacje), o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w szczególności:organizacje non-profit, podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej, organizacje i instytucje działające na rzecz dobra publicznego.Zgłaszane projekty muszą być zgodne z celami statutowymi Fundacji LOTTO. Zakwalifikowane organizacje zachęcają swoich sympatyków do zbierania kilometrów na ich rzecz. Uczestnicy decydują, jaki projekt chcą wesprzeć kilometrami podczas jazdy na rowerze, wskazując odpowiednią organizację w aplikacji. Uczestnik może wybrać tylko jedną organizację podczas trwania całego konkursu.

Miło nam poinformować, że Laureatami Programu „odLOTTOwa jazda 2021” zostały organizacje:

  • Nagroda za I miejsce – Stowarzyszenie Domy Dziecka w Skopaniu
  • Nagroda za II miejsce – Tour de Fundacja – akcja charytatywna
  • Nagroda za III miejsce – Stowarzyszenie WGR Rowerowy Grójec
  • Nagroda Dodatkowa – Fundacja Aktywni Bez Barier
  • Nagroda Dodatkowa – Fundacja naKole
  • Nagroda Dodatkowa – Stowarzyszenie zwykłe Pozytywni z Pasją.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.