HARMONOGRAM

  09.05.2022 r. Start projektu – rejestracja wniosków
  29.05.2022 r. Zakończenie naboru wniosków
  06.06.2022 r. Ogłoszenie wyników I etapu (lista zakwalifikowanych podmiotów)
  10.06.2022 r. Start rywalizacji grupowej (wyjeżdżanie kilometrów)
  31.08.2022 r. Koniec rywalizacji grupowej
  08.09.2022 r. Ogłoszenie wyników II etapu (rywalizacji grupowej)