14.08.2020

Szanowni Państwo,

Z uwagi na konieczność dostosowania zasad Programu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” do wymagań Ministerstwa Sportu, zostały wprowadzone zmiany do Regulaminu, mające wpływ na dokumentację Wnioskodawcy – Organizatora obozu, która powinna być złożona z wnioskiem o dofinansowanie.

Konieczne jest złożenie przez Wnioskodawcę dodatkowych dokumentów w zakresie uprawnień posiadanych przez kadrę szkoleniową.

Na stronie https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje/ dostępny jest zaktualizowany Regulamin konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” oraz odnośnik do uzupełnienia informacji dotyczącej uprawnień kadry szkoleniowej.