29.10.2020

Szanowni Państwo
Z uwagi na budżet Programu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” możliwy do wykorzystania na dofinansowanie obozów sportowych, jak również brak przeciwwskazań do ich organizacji, w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020r., Fundacja LOTTO im. H. Konopackiej postanowiła wydłużyć do 30listopada 2020 r.termin składania wniosków o dofinansowanie obozów, które zaplanowane zostały do 31 grudnia 2020 r.W związku z powyższym wprowadzone zostały zmiany do Regulaminu.

Na stronie https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje/ dostępny jest zaktualizowany Regulamin konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO.