KDW – RakReaton 2022

Spacerujesz, biegasz, jeździsz na rowerze, a może uprawiasz nordicwalking? Dołącz do wrześniowego wyzwania RakReaton wspieranego przez Fundację LOTTO i dołóż swoje kilometry, aby 120 000 złotych trafiło na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. To proste i nic nie kosztuje, a satysfakcja z pomagania gwarantowana.

W ramach Kampanii Złotej Wstążki rzucamy ogólnopolskie wyzwanie: Pokonajmy we wrześniu milion kilometrów, a 120 000 złotych trafi na leczenie dzieci chorych na nowotwory.

Udział w wyzwaniu rekreacyjnym na rzecz walki z rakiem umożliwia aplikacja Activy – pobierz i wspieraj dzieci każdym pokonanym kilometrem (https://rakreaton.activy.app/pl/).

Jak to działa?

 1. Ściągasz aplikację Activy z Google Play lub AppStore, rejestrujesz się i dołączasz do otwartego wyzwania pod nazwą „RakReaton – ratujemy dzieci chore na raka”. Sam wybierasz rodzaj aktywności: może to być bieganie (spacer, jogging i nordicwalking też się tutaj liczą!) czy jazda na rowerze, hulajnodze i innych.
 2. Możesz połączyć swoje konto z aplikacjami: Strava, Garmin Connect lub Polar Flow. Trasy będą zapisywane dopiero od momentu zsynchronizowania kont.
 3. Ruszasz się, kiedy masz ochotę. Nigdzie nie deklarujesz swoich zamiarów, nikt nie będzie Cię sprawdzał, ale pamiętaj, że im więcej Twojej aktywności, tym lepszy wynik ogólnego wyzwania.
 4. Jeśli chcesz, możesz dzielić się swoimi postępami z wyzwania w mediach społecznościowych, koniecznie dodając do wpisu #zlotawstazka i #rakreaton.
 5. Możesz wpłacić „wpisowe” na konto Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”. Ten krok nie jest obowiązkowy, bo udział w wyzwaniu jest bezpłatny. To ma być zabawa ze świadomością, że w ten sposób wspierasz dzieci chore na nowotwory, ale będzie nam miło, jeśli dołożysz swoją cegiełkę w postaci dowolnej wpłaty.
 6. Dołącz do RakReatonu w dowolnym czasie od 1 do 30 września. Podczas trwania wyzwania zaproś znajomych i rodzinę do wzięcia udziału razem z Tobą.

Wolontariat Pracowniczy

Program wolontariatu pracowniczego to inicjatywa, która umożliwia pracownikom, przy wsparciu organizacyjnym i finansowym pracodawcy, realizację lokalnych projektów społecznych.

Totalizator Sportowy powierzył koordynację wolontariatu pracowniczego Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej, która realizuje Program „Kumulacja Dobrej Woli” i przyjmuje od pracowników TS wnioski z opisami projektów społecznych oraz wpiera realizację najlepszych z nich. Wolontariuszami mogą być: wszyscy pracownicy Totalizatora Sportowego, spółek zależnych Totalizatora Sportowego,Fundacji korporacyjnych lub osoby współpracujące z Totalizatorem Sportowym tj. kolektorzy fizyczni. Do zespołów pracowniczych mogą dołączyć także osoby spoza TS, znajomi, przyjaciele, członkowie rodzin. Wybrane, najciekawsze projekty, obejmujące przede wszystkim osobowe zaangażowanie wolontariuszy, otrzymają wsparcie finansowe na realizację.

W akcji specjalnej tj. Programie „Kumulacja Dobrej Woli – RakReaton2022” Wolontariusze mogą składać projekty dotyczące wsparcia podmiotów działających na rzecz wsparcia dzieci chorych onkologicznie i ich rodzin. Jednym z warunków wyboru projektów do dofinansowania jest osobiste zaangażowanie Wolontariuszy w wyzwaniu „RakReaton”. Środki finansowe na realizację projektów otrzyma 5 zespołów z największą liczbą punktów uzyskanych w rywalizacji.

Jeśli jesteś pracownikiem Totalizatora Sportowego, masz chęci i pomysł na to jak pomagać innym, wystarczy kilka prostych kroków, aby zrealizować projekt wolontariacki:

 1. Zastanów się gdzie jest potrzebna pomoc i czy jesteś w stanie się w nią zaangażować (pamiętaj, że akcja specjalna skierowana jest na pomoc dzieciom chorym onkologicznie i ich rodzinom).
 2. Nawiąż kontakt z odbiorcą Twoich działań, ustal zakres pomocy i zasady współpracy.
 3. Zaraź współpracowników ideą wolontariatu i utwórz z nimi zespół, który aktywnie zaangażuje się w aktywność fizyczną w RakReatonie (zespół może liczyć do 20 osób).
 4. Zgłoś Wasz projekt on-line, wypełniając formularz zgłoszeniowy z opisem projektu i czekaj na wyniki oceny wniosku.

Szczegółowe informacje o wolontariacie lub pomoc w złożeniu wniosku można uzyskać:

Pamiętaj! W akcji specjalnej środki finansowe na realizację projektów otrzyma 5 Zespołów z największą liczbą punktów uzyskanych w rywalizacji.

Wolontariat – jak to zrobić?

 • Poszukaj lokalnie
  Rozejrzyj się w swoim najbliższym otoczeniu. Wolontariat może mieć różne oblicza. Dobry wolontariat to świadoma decyzja, że chcę i mogę przyczynić się do jakiejś zmiany na lepsze. To odpowiedź na wcześniej zdiagnozowane i rozpoznane potrzeby.
 • Porozmawiaj z potencjalnym beneficjentem
  Zacznij od rozmowy – często realne potrzeby są zupełnie inne niż nam się wydaje.
 • Przedstaw projekt kolegom z pracy
  Wolontariat to zorganizowana forma pomocy, której podstawą jest zespół wolontariuszy, dlatego zachęć swoich kolegów i koleżanki z pracy do działania –im więcej zaangażowanych osób, tym lepiej!
 • Wypełnij wniosek
  Projekty wolontariackie realizowane są w ramach Programu pn. „Kumulacja Dobrej Woli –RakReaton 2022”, aby wziąć udział w Programie należy wypełnić wniosek on-line, który można znaleźć pod adresem https://wnioski.fundacjalotto.pl/. Informacje o projekcie zawarte we wniosku stanowią podstawę do przyznania przez Fundację wsparcia finansowego, dlatego bardzo ważne jest, żeby został dobrze wypełniony.

Jak wypełniać wniosek?

Pamiętaj, że oceniając wnioski mamy jedynie informacje, które zostały w nim zawarte, dlatego bardzo ważne jest, aby dobrze opisać swój projekt.

Ważne jest żeby:

 • Po wejściu do generatora wniosków zalogować się w sekcji „osoba fizyczna” i wybrać program Kumulacja Dobrej Woli – RakReaton 2022.
 • Dobrze określ cel projektu – nie używaj zbyt ogólnych sformułowań, jak np. „pomoc instytucji x”, postaraj się określić na czym ta pomoc będzie polegać. Pamiętaj, że cel musi być: konkretny, mierzalny i możliwy do realizacji!
 • W opisie szczegółowym zamieść wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu – postaraj się zaplanować działania już na etapie wypełniania wniosku.
 • Harmonogram nie musi być nadmiernie szczegółowy, jednak nie może być zbyt ogólny.
 • Budżet projektu musi być dobrze zaplanowany tak, aby rzeczywiste wydatki były w nim odzwierciedlone i aby łatwo było go rozliczyć w sprawozdaniu końcowym.

WOLONTARIUSZ to ten, kto bezinteresownie i ochotniczo pomaga innym, ale nie dlatego, że są oni z nim związani więzami rodzinnymi, bądź dlatego, że upatruje w tym swój własny interes, lecz dlatego że może pomóc, że może czynić dobro.

Pamiętaj!

 • Wniosek można złożyć poprzez https://wnioski.fundacjalotto.pl/, logując się jako „osoba fizyczna” i wybierając program „Kumulacja Dobrej Woli”
 • Przy wydatkowaniu środków dofinansowania należy zbierać dokumenty księgowe (faktury, rachunki), w celu późniejszego rozliczenia.
 • Faktury i rachunki muszą być wystawione na Fundację LOTTO im Haliny Konopackiej (ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, NIP 113-279-19-96).
 • W ciągu 14 dni od zakończenia projektu, należy złożyć sprawozdanie merytoryczne poprzez generator wniosków https://wnioski.fundacjalotto.pl/ i rozliczenie kwoty dofinansowania w „formie papierowej”, na formularzu dostępnym w generatorze wniosków.
 • Do rozliczenia dofinansowania należy dołączyć oryginały wszystkich faktur i rachunków.

Złóż wniosek