10.04.2020

Przekazujemy praktyczną podpowiedź dotycząca aktywnego sposobu pomocy swoim bliskim. Od 16 kwietnia będzie obowiązywał nakaz zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych – jednym ze wskazanych rozwiązań jest zakładanie maseczki osłaniającej. Istotnymi wskazaniami WHO oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób są: pierwszeństwo masek medycznych dla służb medycznych oraz poprawne używanie masek – tak by się nie zarazić przy ich zakładaniu i zdejmowaniu.

Udostępniamy graficzną instrukcję z zasadami bezpiecznego używania masek i zachęcamy do ich samodzielnego wykonania. Możemy w ten sposób podarować bezpieczeństwo swoim bliskim i wspomóc służby medyczne, nie wykupując niezbędnego sprzętu z aptek. Różne metody szycia, tworzenia masek są dostępne w internecie. My do instruktażu załączamy uproszczoną instrukcję szycia wzorowaną na oficjalnych wytycznych. 

Instrukcja do pobrania: TUTAJ