30.09.2020

Szanowni Państwo,

Z uwagi na zainteresowanie Programem „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”, Fundacja LOTTO im. H. Konopackiej postanowiła wydłużyć do 31października 2020 r.termin składania wniosków o refundację kosztów obozu, który odbył się przed dniem złożenia wniosku.W związku z powyższym wprowadzone zostały zmiany do Regulaminu, nie mające wpływu na dokumentację Wnioskodawcy – Organizatora obozu.

Na stronie https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje/ dostępny jest zaktualizowany Regulamin konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO.