Dlaczego dziecku nie wolno grać?

25.04.2017

Wiek inicjacji jest jednym z bardziej istotnych czynników w procesie rozwoju uzależnienia. Co oznacza to stwierdzenie?

Osoby uzależnione wyraźnie wskazują na wczesny wiek inicjacji gier hazardowych: – „grałem już jako chłopiec, już wtedy kombinowałem jak wygrać, jak zdobyć patent na wygraną”;„byłam małą dziewczyną, kiedy po raz pierwszy grałam w domu i z koleżankami na żetony”; „ już jako dziesięciolatek obstawiałem mecze”. Z przytoczonych wypowiedzi wynika, że gry hazardowe były w życiu tych osób łatwo dostępną formą zabawy, która jednocześnie w żaden sposób nie była kontrolowana. Mogła być też często przedstawiana jako bezpieczna rozrywka lub sposób na socjalizację. Nie było ani wiedzy, ani rozmów z dorosłymi, którzy mogliby zobaczyć w tym coraz bardziej postępującym modelu zachowania zagrożenie dla przyszłego funkcjonowania tych osób.

Jeśli dziecko zaczyna grać we wczesnym wieku, to rodzaj bodźców, jakie wynikają z grania w gry liczbowe lub fantowe może stać się pewnym wzorcem przeżywania, a także może dawać złudzenie „regulowania emocji” – w efekcie gry zmienia się nastrój, występuje pobudzenie, które interpretowane jest jako przyjemność, ulga.

W odróżnieniu od osoby dorosłej dziecko nie posiada w swoim repertuarze zachowań wielu umiejętności, pozwalających na radzenie sobie ze stresem, poszukiwanie rozwiązań, korzystanie z różnorodnych form aktywności i różnych źródeł przyjemności. Nie potrafi radzić sobie z emocjami wynikającymi z gry, trudno mu zrozumieć choćby istotę hazardu, jaką jest przypadkowość. Jeśli emocje wynikające z gry staną się określonym modelem zachowania, może dojść do wyeliminowania alternatyw – taka osoba będzie uciekała od problemów poprzez grę albo będzie szukała pobudzenia w grze. Jest to oczywiście duży skrót myślowy i fakt, czy ktoś będzie hazardzistą czy też nie, zależy od całego spektrum czynników psychospołecznych oraz biologicznych. Dziś jednak, kiedy wiemy coraz więcej na temat źródeł choroby zwanej uzależnieniem, musimy jej zapobiegać poprzez zdecydowane ograniczenie dostępu dzieci do gier.

Dopuszczalny wiek osób grających dokładnie określa Ustawa o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku. Zgodnie z jej zapisami w grze nie mogą uczestniczyć osoby poniżej 18. roku życia.

Rozdział 4, art. 27, ust. 2:
„W grach losowych, z wyjątkiem loterii fantowych i loterii promocyjnych, mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat”.