20.11.2020

Nasza Fundacja wsparła projekt oo. Dominikanów z Gdańska pt. „Ochrona dziedzictwa sakralnego. Prace konserwatorskie przy obrazie “Św. Wincenty Ferreriusz” z Bazyliki pw. Św. Mikołaja w Gdańsku”. Jego celem jest przeprowadzenie pełnego zakresu niezbędnych prac konserwatorskich dla właściwego zabezpieczenia zabytku oraz wyeksponowania jego wartości.

Prace konserwatorskie przyczynią się do naprawy i zabezpieczenia struktury obiektu i jednocześnie przywrócenia jego walorów jako dzieła sztuki barokowej. Obraz pochodzi z XVIII wieku i przedstawia świętego w dominikańskim habicie. Obraz jest przepełnionymi symbolami. Postać trzyma w ręku księgę z gałązką lilii. Nad głową przedstawiony jest płomień, a nad nim gołębica. Przedstawienie ma kształt prostokąta zamkniętego półkoliście.

Prace konserwatorskie przy obrazie będą polegały na wykonaniu dezynsekcji krosna i płótna obrazu, zabezpieczeniu kruchych warstw malarskich, zdjęciu płótna z krosna i oczyszczeniu go z obu stron, usunięciu wadliwych reparacji, werniksu oraz retuszy, a także wadliwie założonych kitów, usunięciu deformacji płótna, naprawie pęknięć, konsolidacji warstwy malarskiej, uzupełnieniu ubytków zaprawy i warstwy malarskiej, wykonaniu dublażu, nałożeniu werniksu retuszerskiego oraz werniksu końcowego.

W obrębie ramy wykonane zostaną: dezynsekcja drewna, wzmocnienie i oczyszczenie powierzchni, wykonanie uzupełnień ubytków, nałożenie wyrównującego podkładu, scalenia kolorystyczne, nałożenie brązy polerskiej, zabezpieczenie powierzchni mikrowoskiem. Prace konserwatorskie właśnie się rozpoczęły.