09.04.2019

Uwaga! Ważna informacja dla osób i podmiotów składających wnioski w ramach “Programu Grantów”. 15 kwietnia uruchomiliśmy nowy generator (informatyczny system składania wniosków).

Nowy system jest: bardziej przejrzysty, bardziej intuicyjny, łatwiejszy w obsłudze. Część dotyczącą budżetu do wypełnienia w arkuszach Excel (dużo łatwiejsze) – należy pobrać odpowiedni plik z systemu a potem go wypełnić i dołączyć do systemu.

Pytania zawarte w nowym systemie  pozostały bardzo podobne do tych jakie zawarliśmy we wcześniejszym systemie, ale są pogrupowane w zakładki np. Informacje o wnioskodawcy, Opis merytoryczny Projektu, Finanse Projektu, Oświadczenia i zgody, Załączniki – dzięki temu przechodzenie pomiędzy poszczególnymi częściami wniosku jest dużo łatwiejsze, nie trzeba całkowicie wypełnić jednej części aby przejść do drugiej i nie trzeba cofać całego wniosku aby wrócić do początku.

Ważne! Organizacje i podmioty, które rozpoczęły wypełnianie wniosków w starym systemie i nie zdążyły ich złożyć prosimy o kontakt na filantropia@fundacjalotto.pl . Wszystkie wnioski złożone w poprzednim generatorze będą rozpatrywane zgodnie z regulaminem Programu Grantów.