20.08.2021

Szanowni Państwo,
z uwagi na dużą liczbę złożonych wniosków i wnioskowaną kwotę, która przekracza budżet projektu informujemy, że zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu z dniem 22.08.2021 r. zamykamy nabór wniosków do Konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021”. Wnioski o dofinansowanie, które zostały złożone podlegają ocenie i zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu po pozytywnej ocenie merytorycznej będą mogły być skierowane do realizacji pod warunkiem niewyczerpania środków finansowych przeznaczonych na Konkurs.