14.03.2024

Na początku tygodnia w Rybienku Leśnym odbyło się szkolenie związane z programem Kumulacja Dobrej Woli. Dwudniowe spotkanie miało na celu odpowiednie przygotowanie pracowników naszego fundatora – Totalizator Sportowy – do realizacji własnych projektów społecznych.

W programie znalazły się m.in. szkolenia z: zarządzania projektami, zagadnień prawnych dotyczących wolontariatu pracowniczego, sposobu wnioskowania o dofinansowanie projektów wolontariackich. Skorzystała z nich grupa blisko 30 pracowników przybyłych z aż 12 oddziałów z całej Polski. W gronie uczestników nie zabrakło także przedstawicieli fundacji związanych z Totalizatorem Sportowym.

Jesteśmy przekonani, że ww. spotkanie przyniesie wszystkim uczestniczącym wiele korzyści, wpłynie na ich motywację do działalności wolontariackiej, a co za tym idzie zwiększy liczbę i jakość realizowanych zadań, poszerzy także grono osób zaangażowanych w związane z nimi działania.

Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w akcji wyjazdowej. Trzymamy kciuki za wasze realizacje i już nie możemy się doczekać kolejnego, inspirującego spotkania. Do zobaczenia!