05.10.2018

Kolejna edycja Programu Kumulacja Dobrej Woli została oficjalnie rozpoczęta spotkaniem szkoleniowym wolontariuszy w Muzeum Warszawskiej Pragi, z siedzibą „po sąsiedzku”, przy ul. Targowej. Lokalizacja spotkania i jego agenda umożliwiły wolontariuszom, zarówno miejscowym, jak i z różnych oddziałów Totalizatora, zapoznanie się z arcyciekawą historią prawobrzeżnej Warszawy. Wolontariuszy odwiedziła w trakcie spotkania wiceprezes Totalizatora  Sportowego – Magdalena Kopka-Wojciechowska.

Głównym punktem spotkania wolontariuszy, których projekty zostały wybrane do realizacji w ramach 10. edycji programu, były warsztaty szkoleniowe prowadzone przez Zarząd Fundacji – Elizę Dzwonkiewicz i Dominikę Kras. Polegały na wspólnym zastanawianiu się nad mocnymi i słabszymi stronami zgłoszonych projektów, jasnym określeniu ich celów i ewentualnym usprawnieniu lub modyfikacji zadań wolontariackich. Każdemu wolontariuszowi powinno bowiem przyświecać podstawowe przesłanie wolontariatu, czyli jak skutecznie pomóc słabszym lub potrzebującym w rozwiązywaniu ich ważkich i trudnych problemów, a nie jedynie zorganizować dla nich event lub dokonać zakupu i przekazania nawet potrzebnych sprzętów.Wolontariusz bowiem to ten, który wspiera, pamięta, troszczy się i zastanawia jak skuteczniej pomóc, nie tylko na dziś, ale również w dłuższej perspektywie czasowej.

Po warsztatach szkoleniowych i zwiedzeniu muzealnych eksponatów wolontariusze wzięli udział w pieszej wycieczce z przewodnikiem po najciekawszych miejscach Pragi. Zrelaksowani turystycznymi atrakcjami, tym bardziej chętnie włączyli się we wspólne przygotowanie,z zespołem Fundacji LOTTO,„Potańcówki dla Seniorów z jesienią w tle”. Imprezę pod tym hasłem przygotowano dla seniorów z warszawskiej Pragi z okazji Dnia Seniora. Pękająca w szwach sala balowa muzeum i smakowite przekąski przygotowane przez wolontariuszy oraz przygrywający do tańca Chudy Band zapewniły seniorom praskim wspaniałą kilkugodzinną zabawę, uatrakcyjnioną ciekawymi konkursami.

Spotkanie inaugurujące 10.edycję Kumulacji Dobrej Woli symbolicznie potwierdziło jej przesłanie, że RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!