14.08.2019

Szanowni Państwo,

Konkurs na prowadzenie zajęć sportowych w ramach 7. edycji Kumulacji Aktywności z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej został rozstrzygnięty!

Kapituła Konkursu składająca się z 3 niezależnych Ekspertów, dokonała oceny formalnej i merytorycznej zgłoszonych wniosków, a Zarząd Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej zdecydował o realizacji 50 „Autorskich Projektów” w ramach Programu „Kumulacja Aktywności z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej – 7. edycja”.

Zajęcia sportowe dla dzieci w wieku 11–15 lat prowadzone przez Mistrzów Sportu, rozpoczną się już we wrześniu, a listę zwycięskich projektów z podziałem na województwa zamieszczamy poniżej:

Rozstrzygnięcie 7. edycja Kumulacji Aktywności – lista