23.08.2019

Dziękujemy wszystkim rowerzystom za przejechane kilometry. Jednocześnie chcielibyśmy przypomnieć, że właściwa rywalizacja kończy się 30.09.2019 r.
Informujemy, że część przejazdów jest w trakcie weryfikacji i jeśli zostaną ocenione pozytywnie będą dodane w najbliższym czasie.
Apelujemy o stosowanie zasady fair play i o jak najczęstsze synchronizowanie przejazdów oraz dodawanie ich do całej puli kilometrów wybranej organizacji, tak, aby każdy mógł zobaczyć rzeczywistą liczbę przejechanych kilometrów.

Poniżej przedstawiamy ranking, który został zsynchronizowany w dniu 23 sierpnia 2019 r. o godzinie 10:15.