12.01.2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu Grantów edycja 2024. Konkurs przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, placówek edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, instytucji kultury itd. Obszary, na które można uzyskać wsparcie to sport, kultura, edukacja, aktywizacja społeczeństwa i pomoc społeczna. Wymagany wkład własny wynosi 5% całego budżetu projektu.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie https://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/ .