13.01.2023

Szanowni Państwo,

Z uwagi na dużą liczbę złożonych wniosków i wnioskowaną kwotę, która przekracza budżet projektu informujemy, że zgodnie z §3 ust. 2 Regulaminu z dniem 15.01.2023 r. o godz. 23:59. zamykamy nabór wniosków do Konkursu „odLOTTOwe ferie”.

Wnioski o dofinansowanie, które zostały złożone podlegają ocenie i zgodnie z §4 ust. 6 Regulaminu po pozytywnej ocenie merytorycznej będą mogły być skierowane do realizacji pod warunkiem niewyczerpania środków finansowych przeznaczonych na Konkurs.