17.10.2017

Nowy projekt Fundacji LOTTO, promujący sport i zaangażowanie społeczne, wywołał olbrzymie zainteresowanie społeczne. Ideą akcji była aktywizacja sportowa Polaków, polegająca na wyjeżdżaniu kilometrów na rowerze na rzecz wybranej organizacji, wybranej po konkursie, przeprowadzonym w pierwszym etapie, w czerwcu.Organizacje zgłaszały wówczas swoje projekty, na które chciały pozyskać dofinansowanie. Do drugiego etapu projektu zostało zakwalifikowanych 50. pierwszych organizacji z całej Polski.

Zadaniem organizacji było zachęcenie jak największej liczby osób do wzięcia udziału w rywalizacji sportowej, polegającej na pokonywaniu kilometrów na rowerach, sumujących się na rzecz wskazanej lokalnej akcji społecznej. Cztery najlepsze organizacje, z największą liczbą przejechanych kilometrów, zostały nagrodzone. Nagrodami było udzielenie wsparcia finansowego na rzecz projektów zgłoszonych w konkursie.Łączna wartość nagród wyniosła 380 000 złotych.

Łącznie, w okresie od 3 lipca do 15 września, uczestnicy projektu –entuzjaści dwóch kółek, pokonali łącznie 11,4 miliona kilometrów. To dystans równy 284 okrążeniom Ziemi po równiku! W pomaganie zostało „wkręconych” 15 385 osób, którzy pokonali ten dystans w 75 dni. Poświęcili na to łącznie czas, sumujący się okresem 233 lat i spalili podczas jazdy ponad 406 mln kalorii!

Wręczenie nagród 4 zwycięskim organizacjom nastąpiło 30 września podczas finału Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe w Kwidzynie. Laureatami zostały poniższe organizacje.

Stowarzyszenie „Aktywiści Społecznej Integracji Bez Balastu” z dolnośląskich Radwanic – liczba przejechanych kilometrów: 2 265 525,21. Nagroda 150 000 zł, na realizację projektu „Miasteczko Ruchu Drogowego – praktyczna i aktywna nauka o ruchu drogowym”.

„Ślęża Sobótka Bike Academy” z Sobótki – liczba przejechanych kilometrów: 2 171 850,38. Nagroda w wysokości 100 000 zł, ufundowana przez OSHEE, partnera projektu, na realizację działań związanych z szerzeniem kolarstwa jako sportu przyjaznego i zdrowego dla dzieci i młodzieży.

Fundacja „Równym Krokiem” ze śląskiej Czerwionki-Leszczyny – liczba przejechanych kilometrów: 1 145 927,73. Nagroda 80 000 zł wspomoże organizację spotkań dzieci z rzadkimi wadami kończyn.

Klub Szermierzy „Warszawianka” – liczba przejechanych kilometrów: 979 731,84. Nagroda 50 000 zł zostanie przeznaczona na wyposażenie sali szermierczej klubu.