SPORTOWE WAKACJE Z FUNDACJĄ LOTTO 2020

„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” to pierwsza edycja programu skierowanego do organizacji pozarządowych, powołanych w ramach swojej podstawowej działalności statutowej do realizacji zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, które mogły ubiegać się o wsparcie finansowe organizacji obozów sportowych wyjazdowych dla dzieci i młodzieży. Organizatorzy mogli ubiegać się o dofinansowanie na: transport, zakwaterowanie, wyżywienie oraz ubezpieczenie. Obozy sportowe mogły odbywać się w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku.

Budżet zadania wynosił 10 mln zł i był współfinansowany w 50% ze środków dotacji Ministerstwa Sportu.

Wyniki konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2020″

Podsumowanie

  • Liczba wspartych obozów – 347
  • Liczba uczestników – 11 241
  • Liczba godzin zajęć sportowych – 18 000

Film z realizacji programu: