Mistrzowie (8. edycja programu – 2020/2021)

1/1

Sebastian Pawlak

Dyscyplina:

Zapasy

Tytuł zajęć:

„W drodze do Mistrzostwa”

Miejscowość:

Siedlce, województwo mazowieckie