15.05.2020

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wraz z Totalizatorem Sportowym przekazała 88. samochód dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.

Na co dzień samochód będzie wykorzystywany do transportu badań diagnostycznych, przewozu próbek, materiałów medycznych, jak i zaopatrzenia szpitala w środki ochrony osobistej. Bezwzględnie potrzebny będzie także do zwalczania skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2 i udzielania świadczeń pacjentom ze stwierdzoną chorobą COVID-19 oraz pacjentom z jej podejrzeniem, a przebywającym poza terenem szpitala.

Proces przekazywania samochodów koordynowany jest przez Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych.

#MAPdlaPolaków #PomagamyRazem