Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja LOTTOz siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000345434.

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:

  • zapewnienia działania oraz dalszego rozwoju naszego serwisu, w tym właściwego zabezpieczenia Państwa danych osobowych,
  • zapewnienia działania oraz dalszego rozwoju współpracy z Państwem, w tym właściwego zabezpieczenia Państwa danych osobowych,
  • dopasowania treści naszych stron internetowych do Państwa preferencji.

Nasz serwis internetowy przetwarza Państwa dane w sposób zautomatyzowany, w tym umożliwia ich profilowanie.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Fundacją LOTTO, w tym:

  • fundatorowi – Totalizatorowi Sportowemu Sp. z o.o. i innym organom Fundacji LOTTO,
  • dostawcom systemów IT, z którymi współpracujemy,
  • zewnętrznym firmom marketingowym oraz kancelariom prawnym,
  • podmiotom konsultingowym oraz audytorom,
  • upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, np. policji.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane na przetwarzanie których wyrazili państwo zgodę zostaną niezwłocznie usunięte po wycofaniu przez Państwa swojej zgody. Swoimi danymi osobowymi mogą Państwo zarządzać z poziomu konta użytkownika.

Posiadacie Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.