25.05.2023

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej po raz czwarty została wybrana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki operatorem krajowym zadania pn. „ Wspieranie organizacji obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim”. Środki finansowe Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Fundacji LOTTO w łącznej wysokości 15 mln zł zostaną przeznaczone na wsparcie obozów sportowych wyjazdowych dla dzieci i młodzieży.

Ogłoszenie konkursu nastąpi w dniu 30 maja 2023 r.