18.05.2021

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu rozstrzygnęło nabór wniosków w ramach Programu „Sportowe Wakacje+”. Miło nam poinformować, że po raz kolejny, operatorem krajowym zadania: „Wspieranie organizacji ogólnopolskich obozów sportowych” została Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej. Środki finansowe Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Fundacji LOTTO w łącznej wysokości 15 mln zł pomogą dzieciom i młodzieży biorącym udział w obozach sportowych w odzyskaniu kondycji fizycznej po przymusowej bezczynności spowodowanej pandemią.

Wyłonienie beneficjentów projektu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021”, realizowanego w ramach „Sportowych Wakacji +” odbędzie się w drodze konkursu. O przyznanie dofinansowania będą mogły ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej tj. w szczególności związki stowarzyszeń, stowarzyszenia i fundacje zarejestrowane na terenie Polski.

W Programie będzie można się ubiegać o dofinansowanie bądź refundację kosztów obozów sportowych, organizowanych zarówno w trybie wyjazdowym jak i stacjonarnym, odbywających się w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 r.

Oczekujcie startu programu już niebawem!

Kolejnym komunikatem ogłosimy datę rozpoczęcia naboru wniosków oraz zasady i regulamin programu.