Program
stypendialny100 na 100
im. H. Konopackiej i I. Matuszewskiego
Złóż wniosek Złóż wniosek Złóż wniosek Złóż wniosek
Idea programu

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Fundacja LOTTO i Totalizator Sportowy uhonorują 100 wyjątkowych studentów, 100 stypendiami na łączną kwotę półtora miliona złotych*.

Z myślą o dalszych losach naszej Ojczyzny postanowiliśmy ufundować stypendia dla stu studentów, prezentujących postawę życiową, która nie pozwala im siedzieć w miejscu, tylko wciąż motywuje by mierzyć się z nowymi wyzwaniami. Chcemy docenić i wesprzeć młodych ludzi, którzy nie tylko dobrze się uczą, ale przede wszystkim mają bogate zainteresowania, a przez to również szeroką wiedzę; są aktywni i wywołują pozytywne poruszenie w swoim środowisku.
Chcemy, aby patronami programu i inspiracją dla współczesnych, młodych ułanów było małżeństwo: Halina Konopacka i Ignacy Matuszewski – wszechstronnie uzdolnieni Polacy, którzy z ułańską fantazją wykorzystywali swoje zdolności i pasje w służbie Ojczyźnie.

* Na program stypendialny „100 na 100” Totalizator Sportowy przeznaczy część wpływów ze sprzedaży okolicznościowej gry liczbowej Zakłady Specjalne.

Patronka programu
Halina
Konopacka

Pierwsza dama królowej sportu. Z niezwykłą gracją i w naturalny sposób stworzyła pierwowzór sportowej gwiazdy i nowoczesnej Polki. Niezwykle inteligentna, mówiła w kilku językach, pisała wiersze, malowała obrazy. Łamała stereotypy, wcielając się w różne – pozornie sprzeczne – role i wyznaczała trendy.

10 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, zdobyła dla nas pierwszy złoty medal olimpijski! Pierwszy złoty medal kobiecy w historii świata! Dyskobolka, narciarka, oszczepniczka, płotkarka, koszykarka, tenisistka, automobilistka. Wybuch II Wojny Światowej to dla niej test z patriotyzmu. Zdała go celująco: pomagała mężowi Ignacemu Matuszewskiemu wywieźć za granicę polskie złoto.

(źródło: PKOL, folder do wystaw
„Z radości życia. Halina Konopacka”)

„Jedyne moje atuty to dobre poczucie, gaz i szalona chęć zwycięstwa – chęć zwycięstwa tak wielka, że prawie pewność(…). Już pierwszy rzut przekonywa mnie jak bardzo „chcę”, pomaga do „mogę”.

Halina Konopacka

Patron programu
Ignacy
Matuszewski

Jeden z najwybitniejszych mężów stanu dwudziestolecia międzywojennego. Był żołnierzem, politykiem, dyplomatą i publicystą. Działaczem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Żył intensywnie i burzliwie. Studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, architekturę w Mediolanie, prawo w Dorpacie oraz nauki rolnicze w Warszawie. Fascynowała go literatura piękna. Pisał wiersze i opowiadania.

Ewakuacja 75 ton polskiego złota przez Rumunię i Turcję i przekazanie tych zasobów do dyspozycji rządu RP czyni go genialnym strategiem i organizatorem. W tej brawurowej akcji brała udział także jego żona Halina Konopacka.

„Bohaterstwem narodu jest poświęcenie teraźniejszości dla przyszłości.
Zdradą w narodzie jest poświęcenie przyszłości dla teraźniejszości.”

Ignacy Matuszewski

Kto może ubiegać się o stypendium?
O stypendium mogą ubiegać się pełnoletni studenci, nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich, którzy spełniają następujące kryteria:
Lotto

są obywatelami Polski mieszkającymi na terenie Polski lub są obywatelami innego państwa, ale posiadają Kartę Polaka

Lotto

są czynnymi studentami II roku lub wyżej i mają nie więcej niż 26 lat

Lotto

osiągają dobre wyniki w nauce, posiadają średnią ocen z ostatniego roku studiów nie niższą niż 4,0

Lotto

realizują swoje zainteresowania w dodatkowych obszarach

Lotto

podejmują działania na rzecz wzmacniania postaw patriotycznych, społeczeństwaobywatelskiego i środowiska lokalnego, angażują się społecznie

Lotto

aktualnie nie pobierają stypendium pochodzącego od innej firmy z kapitałem prywatnym

Wysokość stypendium

W ramach Programu przyznawane jest roczne stypendium,
wynoszące 1 250 zł brutto miesięcznie, płatne w równych miesięcznych ratach od stycznia do grudnia 2019 r.

Na co może być przeznaczone stypendium

Środki z przyznanego stypendium mogą zostać przeznaczone na dalszy rozwój i pogłębianie wiedzy studenta. Zakres możliwego przeznaczenia stypendium to m.in.: kursy, szkolenia, sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne, wyjazdy edukacyjne, obozy sportowe, językowe, uczestnictwo w wydarzeniach branżowych, opłaty za zgłoszenia na konkursy, opłaty rekrutacyjne na studia, sprzęt komputerowy, specjalistyczne oprogramowanie, zakwaterowanie w przypadku zmiany miejsca zamieszkania ze względu na większe możliwości rozwoju i inne elementy mające wpływ na rozwój stypendysty.

Kryteria oceny wniosku stypendialnego

Wnioski są oceniane metodą punktową według następujących kryteriów:

Osiągniecia naukowe studenta(średnia ocen, nagrody, wyróżnienia, publikacje, udział w konferencjach, wystąpienia, referaty, inne)
Osiągniecia pozanaukowe studenta(artystyczne, literackie, sportowe, inne)
Zaangażowanie społeczne (wolontariat, funkcje w organizacjach pozarządowych,w samorządach studenckich, inne)
Motywacja(na podstawie uzasadnienia opisanego we Wniosku)
GRATULUJEMY STYPENDYSTOM!

Uroczyste wręczenie stypendiów odbędzie się 10 grudnia 2018 roku w siedzibie PKOl

Dokumenty do pobrania
POBIERZ
POBIERZ