Jeżeli chcesz wziąć udział w Wolontariacie podczas wydarzenia Warsaw Jumping 2021 w dniach 22 lipca – 25 lipca zapoznaj się z regulaminem oraz zarejestruj swoją kandydaturę w generatorze pod przyciskiem na dole strony.

W generatorze:

  • Zaloguj się jako Osoba Fizyczna
  • Kliknij czerwony przycisk „WYPEŁNIJ WNIOSEK”
  • Wybierz program „Wolontariat Warsaw Jumping”
  • Wypełnij aplikacje i zatwierdź wszystkie niezbędne zgody.
  • Złóż wniosek

Zgłoszenia może dokonać jedynie osoba pełnoletnia. Jeżeli nie masz 18 lat poproś o to rodzica/opiekuna prawnego.

O wynikach rekrutacji poinformujemy drogą elektroniczną.