Historia

Program Fundacji, w ramach którego organizacje pozarządowe, jednostki edukacyjne, naukowe, instytucje kultury a także jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o wsparcie swoich działań promujących polską historię, wzmacnianie pamięci narodowej i budowanie postaw patriotycznych.

Patroni Roku

WYNIKI KONKURSU PATRONI ROKU 2022 Zakończyliśmy konkurs grantowy „Patroni Roku 2022”. Zgodnie z decyzją Zarządu Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej, po dokonaniu oceny pod kątem formalnym i merytorycznym, przyznano Granty 8 wnioskodawcom w koszyku A oraz 5 wnioskodawcom w koszyku B. Lista wniosków jest do pobrania na dole strony. INFORMACJE O PROGRAMIE Zakończyliśmy konkurs grantowy...

Dziedzictwo Narodowe – kultura, literatura, zabytki

Kultura to wszystko co nas otacza. To nasza przeszłość, teraźniejszość i to co przekażemy w spuściźnie przyszłym pokoleniom. To materialne dowody naszej historii ale także obecnie powstające dzieła sztuki. To spektakle teatralne, wystawy i koncerty. Fundacja LOTTO angażuje się w działania organizacji non-profit i instytucji kultury wspierające artystów i ułatwiające szeroki dostęp do kultury ...