Darowizny Charytatywne

Podstawą przekazania darowizn w Programie darowizny charytatywne jest ogłoszenie stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to nagła sytuacja w jakiej znalazły się polskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa (COVID-19). Fundacja w odpowiedzi na wniosek o wsparcie wystosowany przez Ministerstwo Zdrowia na podstawie przeprowadzonych rozmów z szeroko rozumianymi instytucjami skupionymi wokół...