Mistrzowie (6. edycja programu – 2018/2019)

1/1

Michał Pietrzak

Uprawiany sport:

lekka atletyka

Miejscowość:

Ruda śląska, województwo śląskie

Nazwa zajęć:

Multisport z zajęciami indywidualnie dobranej gimnastyki korekcyjnej