Mistrzowie (10. edycja programu – 2022/2023)

1/1

Michał Dębowski

Dyscyplina:

LA

Osiągnięcia:

Mistrz Polski w czwórboju lekkoatletycznym

Tytuł zajęć:

Rozkręceni

Miejscowość:

Bielsko-Biała, województwo śląskie