Historia

Program Fundacji, w ramach którego organizacje pozarządowe, jednostki edukacyjne, naukowe, instytucje kultury a także jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o wsparcie swoich działań promujących polską historię, wzmacnianie pamięci narodowej i budowanie postaw patriotycznych.